Za varno in zanesljivo pot na cesti
izberite naše
tehnične preglede!

Motorna kolesa

Tehnični pregledi za motorna kolesa, kolesa z motorjem in štirikolesnike se začnejo štiri leta po prvi registraciji. Naslednji pregledi se opravijo vsaki dve leti, do osmega leta starosti vozila. Po osmem letu starosti se pregledi izvajajo vsako leto. Namen tehničnega pregleda je zagotoviti, da so vozila tehnično brezhibna in varna za uporabo na cestah. Med pregledom se preverjajo različni elementi vozila, kot so zavorni sistem, pnevmatike, osvetlitev, signalne naprave, emisije izpušnih plinov in drugo. Če se med pregledom ugotovijo kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti, je lastnik vozila dolžan odpraviti te težave in opraviti ponovni pregled. Redni tehnični pregledi so pomembni, saj zagotavljajo varnost voznikov in drugih udeležencev v prometu ter preprečujejo nesreče.

Kdaj opraviti tehnični pregled za motorna kolesa?

Kolesa z motorjem, motorna kolesa, štirikolesniki:

  • Prvi tehnični pregled se opravi 4 leta po prvi registraciji,
  • naslednji pregledi so vsaki 2 leti, do 8. leta starosti,
  • nato vsako leto.

Kolesa s pedali, opremljena s pomožnim električnim motorjem do moči 0,25 kW, z maksimalno hitrost 25 km/h so oproščena tehničnega pregleda in registracije.

Cenik – Tehnični pregled – Kategorija M1

Kategorija in vrsta vozila Cena z 22% DDV
L1-L5 – motorno kolo, štiri kolo in kolo z motorjem 19,09 EUR

Zavarovalnice