03 425 23 18        info@zonta.si

Tehnični pregledi

Tehnična brezhibnost vozil, udeleženih v cestnem prometu, se preverja s tehničnim pregledom, ki pomeni postopek, s katerim strokovna organizacija ugotavlja podatke o vozilu, stanje delov, naprav in opreme vozila in izpolnjevanje drugih zahtev za vozilo, določenih z Zakonom o motornih vozilih (ZMV) in na njegovi podlagi izdanimi predpisi.

POPRAVNI TEHNIČNI PREGLED za vozilo, za katerega je bilo ugotovljeno, da ni tehnično brezhibno, se lahko opravi najkasneje v petih delovnih dneh pri isti strokovni organizaciji.

Opravljamo tehnične preglede za naslednja vozila: