03 425 23 18        info@zonta.si

Delovni čas

Cenjene stranke obveščamo, da tehnični pregledi Žonta d.o.o. kot tudi registracije in zavarovanja PE Laško ter PE Zagorje ob Savi delujejo po ustaljenem urniku.

 

Registrske tablice

Zamenjava registrskih tablic

Lastnik vozila mora zamenjati registrske tablice za nove kadar:

 • je najmanj ena registrska tablica pogrešana ali uničena,
 • postanejo zaradi obrabljenosti neuporabne.

Lastnik vozila lahko:

 • naroči novo registrsko tablico, ki ima iste registrske oznake kot pogrešane, uničene oziroma obrabljene registrske tablice ali
 • vrne obrabljene oz. uničene registrske tablice, mi pa izdamo nove registrske tablice in novo prometno dovoljenje.

Za zamenjavo je potrebno predložiti:

 • prometno dovoljenje,
 • obrabljene oz. uničene registrske tablice, v kolikor niso bile ukradene ali izgubljene,
 • izjavo lastnika z natančnim opisom okoliščin v katerih so bile registrske tablice izgubljene oz. ukradene.

Vsa dokazila morajo biti predložena na vpogled v izvirniku.

Fizična oseba predloži dokazilo o istovetnosti (veljavna listina, opremljena s fotografijo osebe, ki jo je izdal državni organ).

Za podjetja in samostojne podjetnike velja, da vse postopke lahko opravi zastopnik podjetja ali od njega pooblaščena oseba.

V primeru, da niste lastnik vozila, morate predložiti pisno pooblastilo lastnika vozila.

Naročilo ponovljenih registrskih tablic

Pri nas lahko naročite ponovljeno registrsko tablico v primeru, da:

 • potrebujete tretjo tablico za vlečno vozilo oz. lahki priklopnik do 750 kg največje dovoljene mase,
 • je tablica oz. so tablice izgubljene,
 • so vam jih ukradli ali
 • so zaradi obrabljenosti neuporabne.

Tablice z izbrano oznako – Rezervacija in naročilo

Oznako registrske tablice je mogoče na posebno zahtevo izbrati po lastni želji. Registrske tablice z izbranim delom oznake so vezane na lastnika vozila – EMŠO in jih ne more uporabiti nihče drug.

Deponiranje / hramba registrskih tablic

Registrske tablice so vezane na številko šasije vozila, zato jih ni možno prenesti na drugo vozilo. Deponirajo se za čas 15 dni od dneva odjave vozila.

Izjeme so registrske tablice, ki se hranijo eno leto od dneva izročitve za:

 • tovorna vozila,
 • vlečna in priklopna vozila,
 • avtobuse,
 • mopede,
 • motorna kolesa,
 • motorna trikolesa,
 • ahka štirikolesa,
 • štirikolesa,
 • bivalna vozila,
 • bivalne priklopnike ter
 • starodobnike.

Če v tem roku s temi registrskimi tablicami ni registrirano isto vozilo, se izročene registrske tablice uničijo. Tablice z izbrano oznako hrani lastnik sam in jih lahko prenese iz vozila na vozilo, saj so vezane na njegov EMŠO.

 

Preskusne tablice - Dovoljenje za preskusno vožnjo

Dovoljenje za preskusno vožnjo in preskusne tablice se izdajo za tehnično brezhibno vozilo za obdobje pet dni na prošnjo lastnika vozila. Za izdajo dovoljenja za preskusno vožnjo in preizkusnih tablic je potrebno predložiti:

 • odjavljeno prometno dovoljenje,
 • predložiti dokazilo o izvoru oziroma lastništvu vozila - račun, kupoprodajna pogodba,…
 • skleniti avtomobilsko zavarovanje za vozila s preskusnimi tablicami,
 • izjava lastnika ali serviserja, da je vozilo tehnično brezhibno oziroma sposobno za varno udeležbo v cestnem prometu, če ne gre za novo vozilo.

Vsa dokazila morajo biti predložena na vpogled v izvirniku.

Fizična oseba predloži dokazilo o istovetnosti (veljavna listina, opremljena s fotografijo osebe, ki jo je izdal državni organ).

Za podjetja in samostojne podjetnike velja, da vse postopke lahko opravi zastopnik podjetja ali od njega pooblaščena oseba.

V primeru, da niste lastnik vozila, morate predložiti pisno pooblastilo lastnika vozila.

Izvozne registrske tablice

Za izdajo izvoznih registrskih tablic je potrebno predložiti:

 • odjavljeno prometno dovoljenje,
 • izjavo o ustreznosti vozila,
 • dokazilo o lastništvu (račun, pogodba),
 • potrdilo o opravljenem tehničnem pregledu,
 • skleniti avtomobilsko zavarovanje (če želite zeleno karto, mora biti zavarovanje sklenjeno za najmanj 15 dni),
 • plačilo letne dajatve - cestnino.

Izvozne registrske tablice se izdajo za največ 30 dni in njihove veljavnosti ni mogoče podaljšati. Vsa dokazila morajo biti predložena na vpogled v izvirniku.

Fizična oseba predloži dokazilo o istovetnosti (veljavna listina, opremljena s fotografijo osebe, ki jo je izdal državni organ).

Za podjetja in samostojne podjetnike velja, da vse postopke lahko opravi zastopnik podjetja ali od njega pooblaščena oseba.

V primeru, da niste lastnik vozila, morate predložiti pisno pooblastilo lastnika vozila.