03 425 23 18        info@zonta.si

Registracija rabljenega vozila

Registracija rabljenega vozila, ki je kupljeno v Sloveniji

Za registracijo rabljenega vozila, kupljenega v Sloveniji, je potrebno predložiti:

 • prometno dovoljenje,
 • izjavo o ustreznosti vozila
 • dokazilo o lastništvu - račun, kupoprodajna pogodba …,
 • dokazilo o plačanih davkih,
 • dokazilo o tehnični brezhibnosti vozila,
 • sklenitev avtomobilskega zavarovanja oziroma predložitev dokazila o sklenjenem zavarovanje avtomobilske odgovornosti,
 • plačilo letne dajatve – cestnine,
 • veljavno vozniško dovoljenje.

Vsa dokazila morajo biti predložena na vpogled v izvirniku.

Fizična oseba predloži dokazilo o istovetnosti (veljavna listina, opremljena s fotografijo

osebe, ki jo je izdal državni organ).

Za podjetja in samostojne podjetnike velja, da vse postopke lahko opravi zastopnik podjetja

ali od njega pooblaščena oseba.

V primeru, da niste lastnik vozila, morate predložiti pisno pooblastilo lastnika vozila.

Registracija rabljenega vozila, ki je kupljeno v EU

Za registracijo rabljenega vozila, kupljenega v državah EU, je potrebno predložiti:

 • tuje prometno dovoljenje,
 • vozilo mora biti v tujini odjavljeno,
 • izjavo o ustreznosti vozila,
 • dokazilo o lastništvu - tuj račun, kupoprodajna pogodba,
 • dokazilo o plačanih davkih,
 • dokazilo o tehnični brezhibnosti vozila,
 • sklenitev avtomobilskega zavarovanja oziroma predložitev dokazila o sklenjenem zavarovanje avtomobilske odgovornosti,
 • plačilo letne dajatve – cestnine,
 • veljavno vozniško dovoljenje.

Vsa dokazila morajo biti predložena na vpogled v izvirniku.

Fizična oseba predloži dokazilo o istovetnosti (veljavna listina, opremljena s fotografijo

osebe, ki jo je izdal državni organ).

Za podjetja in samostojne podjetnike velja, da vse postopke lahko opravi zastopnik podjetja

ali od njega pooblaščena oseba.

V primeru, da niste lastnik vozila, morate predložiti pisno pooblastilo lastnika vozila.

Registracija vozila, ki je kupljeno izven EU

Za registracijo rabljenega vozila, kupljenega izven držav EU, je potrebno predložiti:

 • izjavo o ustreznosti vozila,
 • tuje prometno dovoljenje,
 • dokazilo carinskega organa o carinjenju uvoženega vozila,
 • dokazilo o lastništvu - tuj račun, kupoprodajna pogodba, …
 • dokazilo o plačanih davkih,
 • sklenitev avtomobilskega zavarovanja oziroma predložitev dokazila o sklenjenem zavarovanje avtomobilske odgovornosti,
 • plačilo letne dajatve – cestnine.

Vsa dokazila morajo biti predložena na vpogled v izvirniku.

Fizična oseba predloži dokazilo o istovetnosti (veljavna listina, opremljena s fotografijo

osebe, ki jo je izdal državni organ).

Za podjetja in samostojne podjetnike velja, da vse postopke lahko opravi zastopnik podjetja

ali od njega pooblaščena oseba.

V primeru, da niste lastnik vozila, morate predložiti pisno pooblastilo lastnika vozila.