03 425 23 18        info@zonta.si

Podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja

Veljavnost prometnega dovoljenja se podaljša, če so izpolnjeni naslednji pogoji: 

  • dokazilo o tehnični brezhibnosti vozila,
  • prometno dovoljenje,
  • da se podatki, vpisani v prometnem dovoljenju, ujemajo z dejanskim stanjem,
  • da ni poteklo več kot 30 dni oziroma več kot eno leto od dneva poteka veljavnosti prometnega dovoljenja,
  • da predlog ni podan več kot 30 dni pred potekom veljavnosti prometnega dovoljenja,
  • da je za vozilo plačano letna dajatev – cestnina, oziroma da je lastnik vozila oproščen plačila,
  • da lastnik pri nas sklene avtomobilsko zavarovanje oziroma predloži dokazilo o sklenjenem zavarovanju avtomobilske odgovornosti,
  • veljavno vozniško dovoljenje.

Fizična oseba: predloži dokazilo o istovetnosti (veljavna listina, opremljena s fotografijo osebe, ki jo je izdal državni organ).

Pravna oseba: Postopke vezane na Zakon o motornih vozilih lahko za pravno osebo opravi zastopnik podjetja (tisti, ki je vpisan v AJPES) ali od njega pooblaščena fizična oseba. V primeru, da niste lastnik vozila, morate predložiti pisno pooblastilo lastnika vozila.

V primeru smrti lastnika vozila se veljavnost prometnega dovoljenja do izdaje pravnomočnega sklepa o dedovanju podaljša s soglasjem vseh pravnih naslednikov.